ಕಾಶ್ಮೀರವೆಂಬ ಶಿರ: ಶೂಲೆಗೆ ವಜ್ರರಸೌಷಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಜುಲೈ ೧೦ರಂದು ನಡೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಘಾತವನ್ನೆಸಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂದೇಹ ಮೂಡಬಹುದು.
Continue reading “ಕಾಶ್ಮೀರವೆಂಬ ಶಿರ: ಶೂಲೆಗೆ ವಜ್ರರಸೌಷಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ”

ಕೃಷಿಕನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಲಯ; ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕೃಷಿಕ

ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೊಡನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ನೋವು ಮನದಲ್ಲಿತ್ತು.  Continue reading “ಕೃಷಿಕನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಲಯ; ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕೃಷಿಕ”